top of page

Jak uczymy

PAŃSTWA POTRZEBY I OCZEKIWANIA SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE!

Zarówno lekcje indywidualne, jak i grupowe są „szyte na miarę”. Co oznacza, że wspólnie wybieramy formułę kursu, czy zajęć indywidualnych tak, by dostosować ją do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań. 

Co nas wyróżnia?

MAŁE GRUPY

 

LEKCJE INDYWIDUALNE

 

DOGODNE TERMINY

ZAJĘĆ

KONWERSACJE

Z NATIVE SPEAKERAMI

 

INDYWIDUALNE

PODEJŚCIE

DOJAZD DO DOMU

UCZNIA

Nasze metody nauczania

Stosujemy najbardziej efektywną i sprawdzoną w praktyce metodę nauczania języków obcych, tj. metodę komunikacyjną.

Metoda ta kładzie nacisk na uczenie się komunikacji poprzez interakcję w języku docelowym oraz używanie języka w różnych kontekstach. Ważne znaczenie ma tu swoboda i biegłość w komunikacji przy odpowiednim zastosowaniu struktur gramatyczno-leksykalnych. Dlatego też na naszych lekcjach uczniowie często pracują w parach lub grupach, nabierają pewności siebie odgrywając role spotykane w rzeczywistości i rozwijają funkcje językowe ćwiczeniami gramatycznymi.

W niektórych grupach stosujemy metodę audiolingwalną. Zgodnie z założeniami tej metody, że język jest strukturą o charakterze nawykowym, stosujemy powtórki krótkich dialogów by uczniowie mogli wyrobić sobie nawyki językowe, co prowadzi do trwałego przyswojenia sobie poprawnych struktur, zapamiętania słówek i właściwej wymowy.

Obie metody pomagają naszym uczniom rozwijać umiejętność efektywnej komunikacji w różnych kontekstach wziętych z życia.

Również w celu zapewnienia najwyższej skuteczności nauczania języka, wdrażamy oprócz znanych powszechnie najnowszych metod i technik nauczania, opracowane w naszej szkole unikatowe i sprawdzone w praktyce sposoby przekazywania wiedzy.

Grupowo czy indywidualnie?

Nasze grupy są małe: 4-8 osobowe,  3 osobowe lub 2 osobowe. Najczęściej liczebność grupy nie przekracza 4 osób. Ponieważ dążymy do osiągnięcia najwyższego stopnia komunikacji, większość grup uczy się w systemie dualnym. Oznacza to, że raz w tygodniu odbywają się lekcje z polskim lektorem, natomiast w kolejnym tygodniu z native speakerem. Atutem zajęć w tak malej grupie jest zwłaszcza to, że można łatwo pokonać barierę mówienia, bo na tych lekcjach trzeba po prostu mówić!

Dążymy ponadto do doboru składu grup w celu ujednolicenia poziomu znajomości języka. W grupie nie ma w związku z tym przypadkowych osób, wszyscy są na jednolitym poziomie zaawansowania. Przed przystąpieniem do zajęć nasi uczniowie są zapraszani na gratisową rozmowę z metodykiem i  piszą test poziomujący. 

Jeśli Państwo zdecydujecie się dołączyć do istniejącej już grupy, możecie uczestniczyć w gratisowej lekcji próbnej. Jest to doskonała okazja do poznania pozostałych uczestników kursu, a lektor będzie mógł ocenić jak sobie radzicie w grupie.

Lekcje mogą odbywać się w dowolnym czasie, w dowolnym dniu, a nawet miejscu. Nasi lektorzy mogą dojechać do klientów!

Polecamy lekcje z native speakerami w każdej grupie wiekowej. W świetle naszych doświadczeń, już dzieci trzyletnie i starsze nie maja problemu z porozumieniem się z lektorem obcojęzycznym. Jest to pewny sposób na szybkie pokonanie bariery mówienia w języku obcym. Wszystkim dorosłym polecamy lekcje konwersacyjne.

 

Wiemy, że na ogół w szkołach publicznych dzieci mają niezmiernie rzadko okazję porozumiewania się w języku obcym, gdyż nauka najczęściej sprowadza się do robienia ćwiczeń gramatycznych. Często okazuje się, że dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i nawet młodzież licealna, po raz pierwszy, na naszych kursach ma możliwość mówienia w języku obcym!

Sprawdzanie postępów w nauce

Regularne raporty z postępów w nauce - dzięki nim można śledzić postępy w nauce swojego dziecka. Zawierają one pisemną opinię lektora z informacją nad czym trzeba jeszcze popracować, a z czym dziecko radzi sobie wyśmienicie.

Testy śródsemestralne – jako okazja sprawdzenia swoich umiejętności. Traktujemy je także jako motywację do większego wysiłku w pracy nad językiem!

bottom of page