Mikołajki na Regatach 2012

2
3
16
13
14
12
10
6
18
21
19
30
28
35
79
57
71
41
49
36
76
87
80
88
89
106
177
167
157
94
152
184
204
208
209
224
226
258
255
240
232
231
227
265
267
271
277
275
287
328
323
319
302
300
292
338
360
364
366
374
393
455
418
409
408
404
401
433
457
461
472
474
476
559
551
532
518
494
490
565
603
604
608
614
634